• main_slider

Rekolekcje weekendowe

Rekolekcje_01

To weekendowa propozycja dla tych, którzy mają pragnienie pogłębionej modlitwy Słowem Bożym. W naszej codzienności jesteśmy zanurzeni w tak wiele spraw, trosk i obowiązków. Często dajemy się  i pochłonąć. Zanurzenie w Słowo Boże jest jak koło ratunkowe rzucone tonącemu. Gdy ja zanurzam się w słowo Boga- Bóg zanurza się w moją codzienność. Przychodzi do mnie, by mnie ratować od tego wszystkiego, co odbiera mi życie.

Spotkania rozpoczynają się w piątek kolacją o godz. 18:00 (mały kościółek) a kończą w niedzielę obiadem ok.13:30

 • BIBLIODRAMA – warsztaty – „Bibliodrama jest otwartym procesem interakcji między tekstem biblijnym i jakąś grupą, w którym próbuje się zintegrować przekaz biblijny z osobistymi doświadczeniami. Celem jest nowe doświadczenie religijne i zrozumienie Biblii na bazie identyfikacji uczestników z  postaciami i sytuacjami biblijnymi.” (Lexikon furTheologie und Kirche, s. 415).Składa się z trzech etapów:
  – czytanie i rozważanie we wspólnocie fragmentu Pisma Świętego
  – wybór roli i gra wybranej sceny biblijnej
  – wspólne omówienie doświadczeń i przeżyć

Rekolekcje w milczeniu

To ośmiodniowa propozycja dla tych, którzy chcą w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego spotkać się z żywym Bogiem i samym sobą. Proponujemy dwie formy takich rekolekcji:

 • LECTIO DIVINA – jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym realizowane każdego dnia rekolekcji: lectio (czytanie) – meditatio (medytacja) – oratio (modlitwa) – contemplatio (kontemplacja).

Lectio divina jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: „W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie…” (Pastores dabo vobis, 47).

 • REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE – autorem Ćwiczeń duchowych, bo taka jest oryginalna nazwa rekolekcji ignacjańskich, jest św. Ignacy Loyola (1491-1556), założyciel zakonu Jezuitów. Są one formą rekolekcji w całkowitym milczeniu. Uczą spotkania z Bogiem poprzez rozważanie Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Są także ścieżką poznania i spotkania ze sobą samym. Zakładają, że do poznania Boga potrzebne jest poznanie siebie.

 • REKOLEKCJE PUSTE RĘCE – ku Miłości Miłosiernej. Rekolekcje (Lectio Divina) wprowadzające w duchowość Miłości Miłosiernej. Są propozycją dla osób, które chcą głębiej zanurzyć się w duchowość Miłości Miłosiernej (duchowość pustych rąk) w różnych wymiarach: modlitwy, relacji z ludźmi, codzienności, pracy, stylu życia. Podczas rekolekcji odbywa się praktyczne wprowadzenie w modlitwę kontemplacyjną
 • wprowadzeń do osobistej modlitwy podawanych przez rekolekcjonistę
 • osobistej modlitwy 3-4 razy dziennie po 45-60 min.
 • rozmowy z osobą towarzyszącą: kapłanem, siostrą zakonną lub osobą świecką (20 min.)
 • konferencji
 • Eucharystii
 • Adoracji Najświętszego Sakramentu
 • rachunku sumienia

Warunkiem uczestnictwa w rekolekcjach lectio divina jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza na adres:rekolekcje@jezuufamtobie.pl. Każda osoba jest przyjmowana indywidualnie, wysyłamy również potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje.

Po zakwalifikowaniu uczestnik proszony jest o przesłanie 100 zł zaliczki na nowe konto

98 1600 1462 1817 7333 6000 0022

Koszt:

 • 760 zł pokój 1- osobowy
 • 680 zł ?pokój 2-3 osobowy

Rekolekcje Młodzieżowe

rekolekcje_dla_młodzieży

To czterodniowa 3-7 sierpnia 2020 r. wakacyjna propozycja rekolekcji dla młodzieży (16+) z Jezusem Miłosiernym. Tematem przewodnim będą słowa: Spojrzał na niego z miłością?

W programie: modlitwa poranna (jutrznia), medytacja, konferencje, warsztaty, praca w grupach, czas dla siebie i brata, Eucharystia, pogodny wieczór.

Zapisy:

rekolekcje@jezuufamtobie.pl
telefonicznie 95 747 34 50
kom. 533 394 112

Prowadzą:

Siostry Jezusa Miłosiernego

Nikodemowe Noce

Rekolekcje_04

Podczas tych nocy jak Nikodem przychodzimy do Jezusa, by rozmawiać z Nim, pytać, słuchać tego co mówi. Nocne czuwania są organizowane raz w miesiącu z myślą o młodzieży (licealiści i studenci) I DLA TYCH, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ MŁODZI DUCHEM. Czuwania rozpoczynają się o godz. 21.00 Apelem Jasnogórskim, (dla chętnych i odważnych różaniec o 20:30)a kończą około godz. 2:00- 3:00 rano. W programie jest zawsze adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do spowiedzi, konferencja, praca w grupach i Msza Święta.

BARDZO PROSIMY O TELEFONICZNE ZGŁASZANIE SWOJEGO UCZESTNICTWA W CZUWANIU NAJPÓŹNIEJ 3 DNI PRZED ROZPOCZĘCIEM CZUWANIA!

Tel. 95 747 34 50
kom. 533 394 112