• main_slider

Wspólnota Czcicieli Miłosierdzia Bożego

Jeśli czujesz się powołany do bycia świadkiem i Apostołem Miłosierdzia w swoim środowisku możesz wypełnić deklarację i przesłać na adres Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – zostaniesz włączony do Wspólnoty! Czekamy na Ciebie!

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
ul. Boh. Warszawy 77
74-300 MYŚLIBÓRZ

DEKLARACJA WSTĄPIENIA
DO WSPÓLNOTY CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
przy Myśliborskim Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Pragnę pogłębić swoją wiarę oraz ufność w Miłosierdzie Boże, a także pomóc innym w odkrywaniu niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Proszę o włączenie mnie do Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. św. s. Faustyny.

Cel wspólnoty

Celem Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla siebie, swoich bliskich oraz całego świata poprzez:

 • szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • odmawianie modlitwy „Koronki do Miłosierdzia Bożego”;
 • propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego podpisem „Jezu, ufam Tobie”;
 • pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
 • troskę i modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, w szczególności do Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego;
 • modlitewne wspieranie Wspólnoty.

Środki

Wspólnota owe cele pragnie realizować poprzez:

 • modlitwę – Koronki do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia, Godzinki o Miłosiernym Zbawicielu, Nowenna, Msza święta oraz Komunia święta;
 • słowo – głosić prawdę o Miłosierdziu Bożym, pocieszać, podsuwać lekturę miłosierdziową;
 • czyn – dostrzegać potrzebujących materialnie i duchowo, w miarę możności spieszyć tym osobom z właściwa pomocą, samemu lub poprzez Wspólnotę.

Zobowiązania

 1. Członkowie Wspólnoty jako katolicy są zobowiązani do prowadzenia wzorowego życia zgodnego z Przykazaniami Bożymi, Ewangelią Jezusa Chrystusa i nauczaniem Kościoła, a także do wiernego wypełniania obowiązków swego stanu.
 2. Jako Członkowie Wspólnoty są zobowiązani:
  • starać się o szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego;
  • ufać Miłosierdziu Bożemu;
  • głosić na wszelki możliwy sposób Miłosierdzie Boże;
  • każdego dnia odmawiać „Koronkę do Miłosierdzia Bożego”;
  • posiadać i czcić w swoim domu wizerunek Jezusa Miłosiernego podpisem „Jezu, ufam Tobie”;
  • każdego dnia spełniać jeden dobry uczynek (czyn, słowo lub modlitwa);
  • raz w miesiącu, w miarę możliwości uczestniczyć w spotkaniu modlitewno- formacyjnym Wspólnoty;
  • raz w miesiącu uczestniczyć w adoracji Jezusa Eucharystycznego;
  • zachęcać chorych i cierpiących, by przynajmniej jednego dnia w tygodniu ofiarowali Bogu swe cierpienia fizyczne i duchowe, czy to za grzechy żywych, czy też zmarłych.
 3. Zobowiązania wymienione w p.2 nie obowiązują pod grzechem, choć osłabiają Wspólnotę.

Obietnice

  1. Czciciele Miłosierdzia Bożego, mają udział w obietnicach Pana Jezusa, przekazanych przez św. s. Faustynę, dotyczące:

Koronki:

   • dostąpią wielkiego miłosierdzia w życiu, a zwłaszcza w godzinie śmierci (Dz. S. F. 754);
   • otrzymają wszystko o co proszą, jeśli to będzie zgodne z wolą Bożą (Dz. S. F. 1731);

Obrazu:

   • przez czczenie obrazu Jezusa Miłosiernego otrzymają obfite łaski (Dz. S. F. 570), ponieważ jest on „naczyniem ufności”, nie zginą na wieki (Dz. S. F. 327);
   • zapewnia im zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinie śmierci, bronić jej będzie jako swej chwały (DZ. S. F. 48);

Ufności:

   • ci, którzy bezgranicznie, „zupełnie” ufają Jezusowi, Bóg będzie im ufał i otrzymają wszystko, o co prosić będą (Dz. S. F. 453);
   • wszyscy ufający i wielbiący Miłosierdzie Boże, będą osłonieni w życiu przez Boga, jak czuła matka niemowlę (Dz. S. F. 1075);
   • będą promieniować na inne dusze (Dz. S.F. 1074);
   • otrzymają łaski ponad ich życzenia (DZ. S.F. 1146);

Godziny Miłosierdzia (15:00):

   • w tej godzinie Pan Jezus nie odmówi błagającym o miłosierdzie niczego (Dz.S.F. 1320);

Święto Miłosierdzia:

   • wszystkim przystępującym do Źródła Miłosierdzia w ten dzień (I Niedziela po Wielkanocy) Pan Jezus obiecuje odpuszczenie win i kar (Dz.SF. 299-300).
 1. Ponad to wszyscy Członkowie wspólnoty korzystają z:
  • owoców Mszy świętej sprawowanej każdego miesiąca w intencji Członków Wspólnoty;
  • modlitw, które każdego dnia zanoszone są w intencji Wspólnoty przez Siostry Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego w Domu Macierzystym w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego;
  • wzajemnej modlitwy zanoszonej do tronu Miłosierdzia Bożego przez Czcicieli Miłosierdzia Bożego;
  • zmarli polecani są Miłosierdziu Bożemu każdego dnia w modlitwie Wspólnoty oraz każdego miesiąca we Mszy świętej sprawowanej za zmarłych.