„Polecam te rekolekcje. Pomogły m dostrzec, że istotą Ewangelii jest
dobra nowina o niepojętym Miłosierdziu Bożym”. Kard. K. Krajewski

 

Miłosierdzie Wcielone. Lectio Divina z Siostrą Faustyną

 

Termin: 13-21.08.2024 r. Białystok, Dom Rekolekcyjny przy Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego

 

Rekolekcje lectio Divina, które będziemy przeżywać przy grobie Bł. Ks.
M. Sopoćki – Piewcy i Apostoła Miłosierdzia Bożego, a także uznanego
Rekolekcjonisty. Powierzamy się Jemu, by móc uchwycić to, co
najbardziej charakteryzowało Jego świętą penitentkę: S. Faustynę
Kowalską. Tak jak on chcemy wsłuchiwać się w nią i badać Pisma krocząc
starożytną drogą lectio Divina. Prowadzić nas będzie Boże Słowo, ale
także osoba sławnego salwatorianina, propagatora i entuzjasty tej
drogi – Ks. Krzysztofa Wonsa. Każdego dnia będziemy wsłuchiwać się w
Boże Słowo, medytować je, przemieniać w osobistą modlitwę i
kontemplację. A wszystko to w atmosferze całkowitego milczenia, po to
by rozbrzmiewało w nas jedyne Słowo – Miłosierdzie.

Aby zostać przyjętym należy wypełnić ankietę dostępną pod linkiem:

https://forms.gle/8DnrbX5jXRfkK8589

W czasie trzech dni powinna przyjść odpowiedź ze wszystkimi
szczegółowymi informacjami. By przeżyć jak najowocniej czas rekolekcji
konieczna jest już teraz serdeczna modlitwa za prowadzących i
uczestników, ale przede wszystkim za siebie samych o otwartość serca.