Rekolekcje ignacjańskie trwają 8 dni. Przeżywane są w klimacie pustyni, w pełnym milczeniu z indywidualnym prowadzeniem przez kierownika duchowego.

Rekolekcje prowadzi o. Leszek Mądrzyk SJ oraz s. Bożena Czarniewska oraz towarzyszą Siostry Jezusa Miłosiernego.

Warunkiem uczestnictwa  w rekolekcjach lectio divina jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza na adres:rekolekcje@jezuufamtobie.pl. Każda osoba jest przyjmowana indywidualnie, wysyłamy również potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje.

Po zakwalifikowaniu uczestnik proszony jest o przesłanie 100 zł zaliczki na nowe konto
98 1600 1462 1817 7333 6000 0022

Koszt: 760 zł pokój 1- osobowy

680 zł pokój 2- osobowy