Szkoła Nowej Ewangelizacji

Szkoła Nowej Ewangelizacji 3 kwietnia 2014 wyświetleń: 8038

Szkoła Nowej Ewangelizacji

W 1980r. Jose H. Prado Flores, zainicjował Szkołę Św. Andrzeja w Meksyku. Dała ona początek ponad 300 istniejącym obecnie szkołom formującym świeckich do podejmowania zgodnie z Encyklikami Papieża Jana Pawła II "Christifideles Laici" i "Redemptoris Missio", misji ewangelizacyjnej w świecie współczesnym. Jest to praktyczna odpowiedź na wezwanie Jana Pawła II do Nowej Ewangelizacji - nowej w gorliwości, środkach wyrazu i metodzie.

Szkoła jako wizja jest organizmem samodzielnym, posługującym się własną strategią, która umożliwia osiągnięcie zamierzonych celów i dlatego służy pomocą innym ruchom i wspólnotom będąc skutecznym narzędziem pracy, ale nie jest własnością żadnego z nich (ruchów i wspólnot) i nie można jej z nimi utożsamiać 

Kurs Filip

Jest kursem podstawowym Szkoły Nowej Ewangelizacji. Pozwala zachwycić się Bożą Miłością, odrzucić swój grzech, przyjąć Jezusa jako swego osobistego Pana oraz rozradować się Duchem Świętym i dostrzec piękno wspólnoty.  

Kurs Emaus

Kurs biblijny przeznaczony dla tych, którzy pragną przebyć z Jezusem drogę do Emaus podczas której serce rozpala się ogniem Pism, aby później wrócić do Jerozolimy i głosić już nie tylko śmierć, ale przede wszystkim Zmartwychwstanie Mesjasza. W tej drodze Jezus jest Mistrzem i przewodnikiem, który:

. uczy czym jest i co czyni Słowo Boże
. zaprasza do wejścia w świat "synagogi Izraela", aby zgłębiać Pisma i badać najważniejsze proroctwa mesjańskie, jak również wielkie wydarzenia prorockie i postacie, które symbolizują Mesjasza
. po dotarciu do Emaus, celebruje Łamanie Chleba
. pokazuje siedem przykazań Słowa Bożego.

Jeśli jesteś gotowy pójść ta drogą - zapraszamy!

Kurs Historia zbawienia

Pochylając się nad Słowem Bożym, zgłębiając pełne miłości zbawcze działanie Boga w życiu Narodu Wybranego, w życiu Kościoła, uczymy się historiozbawczego rozumienia Biblii i możemy w nowy sposób spojrzeć na nasze życie. Ten Kurs pomaga nam odkryć, że historia zbawienia jest historią, którą Bóg realizuje w naszym życiu.

Kurs Jezus według 4 Ewangelii

Pozwala popatrzeć na Jezusa oczami wiary czterech Ewangelistów i odkryć Jezusa Zmartwychwstałego żyjącego pośród nas i gotowego okazywać nam miłosierdzie. Poznając Jezusa w Słowie Bożym jednocześnie rodzi się w uczestnikach kursu prawdziwy, a nie tylko subiektywny, obraz samych siebie.

Kurs Sekret Pawła

Kurs ten mógłby się nazywać "sekrety Pawła", bo wiele jest pereł, które odkrywa przed nami Apostoł Narodów. Paweł chce odkryć przed nami przede wszystkim sekret sukcesu swojej misji apostolskiej. Jego życie podpowiada jak być Ewangelizatorem i jak wygrać w zawodach o wieniec chwały.

Kurs Jan

Kolejny z kursów Nowej Ewangelizacji. Może zmienić kierunek twego życia, ponieważ Duch Święty chce przemienić cię w Jezusa Chrytusa. Kurs uczniostwa, który może na nowo rozpalić twoje serce miłością do Jezusa . Nie wystarczy jedynie ogłosić Jezusa jako Pana swego życia, ale koniecznym jest uznać w nim swojego jedynego Mistrza. Dlatego kurs stanowi podstawę formacji uczniów Jezusa, którzy przebywają z Nim, słuchają Go, a następnie czynią to, co ich Mistrz.

Niektóre z tematów poruszanych podczas kursu:

1. Sześć relacji ucznia:
a. z Bogiem jako Ojcem
b. z Jezusem jako Mistrzem
c. z Duchem Świętym jako przewodnikiem
d. z innymi jako braćmi
e. z rzeczami w duchu wolności
f. z samym sobą

2. Eucharystia programem formacji ucznia Jezusa
3. Misja ucznia.

Kurs Wspólnoty

Kurs Wspólnoty jest przeznaczony dla mniejszych bądź większych grup (kilka-kilkanaście osób) wywodzących się z jednej parafii, ruchu czy wspólnoty. Uczy czym jest w życiu chrześcijanina wspólnota i przyjaźń, oraz ukazuje wartość wspólnoty wspólnot jaką jest Kościół. Daje konkretne wskazówki dotyczące budowania wspólnot i rozwiązywania powstających w każdej grupie ludzi problemów czy trudności. Daje grupom, które zdecydują się w sposób otwarty przyjmować propozycje dawane na kursie, doświadczenie uzdrowienia wzajemnych relacji. Jest impulsem do budowania tych relacji w oparciu o miłość Chrystusa.

 

utworzono : 2014-04-03
cofnij drukuj do góry