Polecamy

Polecamy 12 października 2015 wyświetleń: 14499

Rekolekcje ignacjańskie, tygodnie I- II- III - IV

Termin: 24 czercwa- 2 lipca 2019 r.

ZAPRASZAMY

 

Rekolekcje ignacjańskie

 

Na Ćwiczenia duchowne św. Ignacego zapraszamy osoby, które przeżyły Fundament ignacjański.Proponowane tutaj rekolekcje trwają osiem dni. Program zawiera wprowadzenia do modlitwy, indywidualne medytacje, Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, codzienny rachunek sumienia, rozmowy z kierownikiem.

Prowadzący: o. Dariusz Michalski SJ, ks. Dariusz Knapik, s. Bożena Czerniejewska SJK,  Siostry Jezusa Miłosiernego

 

Plan dnia przyjazdu - 25 czerwca 2018 r.

 

15.00 Godzina Miłosierdzia

16.00 Spotkanie organizacyjne

18.00 Msza Święta

18.45 Kolacja

20.00 Wprowadzenia dla poszczególnych tygodni

 

Tydzień I


Pierwszy tydzień "Ćwiczeń" daje poznanie samego siebie. Medytacje prowadzą do poznania Miłości Boga, by w tym świetle ujrzeć nieład swojego życia, głębię grzechu i jego niszczącą siłę, która zakłóca wszystkie najważniejsze odniesienia: do Boga, bliźnich i samego siebie. To poznanie siebie jest konieczne, by w całej prawdzie o sobie doznać przebaczającej mocy Miłosierdzia.


Tydzień II

Drugi tydzień rekolekcji ignacjańskich umożliwia intymne spotkanie z Osobą Jezusa Chrystusa. Chrystus staje się dla odprawiającego rekolekcje jedynym Panem i Mistrzem, którego pragnie on poznać, kochać i naśladować. Poprzez proponowaną modlitwę: kontemplację ewangeliczną rekolektant towarzyszy Jezusowi, a jednocześnie poznaje jaka powinna być jego droga życia.

Tydzień III

Trzeci tydzień koncentruje się na kontemplacji męki Jezusa, od ostatniej wieczerzy aż do śmierci na krzyżu. Wpatrywanie się w Oblicze Jezusa umęczonego pozwala doświadczyć ogromu Jego miłości, a zarazem konfrontuje z egzystencjalną rzeczywistością odprawiającego rekolekcje. Prowadzi do decyzji podjęcia swojego krzyża w codzienności.

Tydzień IV

W czwartym tygodniu Ćwiczeń rekolektant kontempluje zmartwychwstanie Jezusa. Jest zaproszenie, by w swojej codzinności swój krzyż przeżywać w perspektywie paschalnej. To pozwala w trudnościach zachować pokój wewnętrzny, i mimo wszystko radości ducha.


Przygotowanie do rekolekcji ignacjańskich:


W okresie osobistego przygotowania do odprawienia rekolekcji zachęca się do codziennej, dłuższej modlitwy, zwłaszcza modlitwy Słowem Bożym. W sposób szczególny do prośby o światło Ducha Świętego i otwartość serca dla samego siebie i osób prowadzących rekolekcje.

Warunki dobrego odprawienia rekolekcji:

1. Dobrowolna decyzja uczestnictwa w rekolekcjach.
2. Ułatwieniem może być osobista praktyka modlitwy medytacyjnej.
3. Zdolność do obserwowania i wypowiadania swoich duchowych doświadczeń i uczuć, które budzą się na modlitwie.
4. Postawa otwartości wobec kierownika duchowego.
5. Wewnętrzne skupienie i zachowanie całkowitego milczenia w ciągu 8 dni.

6. Warunkiem uczestnictwa  w rekolekcjach jest przesłanie wypełnionego kwestionariusza. Informacje udzielane w kwestionariuszu wykorzystywane są jedynie dla celów rekolekcyjnych. Każda osoba jest przyjmowana indywidualnie, wysyłamy również potwierdzenie przyjęcia na rekolekcje. Dopiero po zakwalifikowaniu uczestnik proszony jest o przesłanie bezzwrotnej zaliczki.

aktualizowano: 2019-04-09
cofnij drukuj do góry
Wszystkich rekordów: