Skrutacja Pisma świętego- Miłosierdzie Boże

Skrutacja Pisma świętego- Miłosierdzie Boże 25 lipca 2014 wyświetleń: 8573

Miłosierdzie Boże

SKRUTACJA PISMA ŚWIĘTEGO- „KROKI”

1. Przygotuj Pismo Święte, kartkę papieru i długopis. Znajdź dobre miejsce, które pozwoli ci na modlitwę, skupienie uwagi na Słowie Bożym

2. Najpierw módl się do Pana, żeby ci dał pokorę, żeby ci otworzył Pismo i twoje serce, aby ci pozwolił czytać z Nim.

3. Po tym, jak porozmawiasz z Panem, siądź i zacznij czytać. Najpierw cały tekst Ewangelii. Jeśli któryś werset poruszył cię szczególnie, idź tą “ścieżką”, czytając kolejne teksty.

4. Ważną rzeczą w skrutacji Pisma Świętego nie jest to, że wyuczysz się czegoś po ludzku, lecz że pozwolisz prowadzić się przez Pana. Nie czytaj jedynie wersetu wskazanego przez odnośnik, czytaj fragment trochę dłuższy: trzeba czytać Pismo długo, przechodząc od tekstu do tekstu, aż Pan zacznie mówić do ciebie osobiście i powie ci to, czego chce od ciebie. A więc gdy mówi do ciebie, zapisz tekst Pisma, a obok tekstu to, co Pan tobie mówi.

5. Postępuj w ten sposób przez 1 godzinę. Gdy słowo nic “nie mówi”, wstań i proś o pomoc Ducha Świętego.

6. Jeśli robisz skrutację w we wspólnocie czy z przyjaciółmi, podzielcie się tym, co Pan wam powiedział.

ost. aktualizacja: 2015-02-15
cofnij drukuj do góry