Środa XXXII tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna
"Widziałam klasztor tego nowego zgromadzenia. Obszerne i wielkie pomieszczenie, zwiedzałam każdą rzecz po kolei, widziałam, że wszędzie Opatrzność Boża dostarczyła tego, co było potrzeba" (Dz. 1154) »

Formacja

Formacja 3 maja 2014 wyświetleń: 2945

A. MIŁOŚĆ BOŻA

 

Propozycje formacji dla młodzieży przedstawione są w kilku cyklach

CYKL I

I. Temat spotkania:  "BÓG MNIE ...KOCHA!"

1. Do przemyślenia:

"Youcat"  - pkt. 2, 33.

"Dzienniczek" św. s. Faustyny:

"Już teraz daje mi Bóg poznanie całego ogromu swej miłości, jaką mnie kochał jeszcze przed wiekami, a ja Go zaczęłam kochać w czasie dopiero. Jego miłość była wielka, czysta i bezinteresowna, a moja miłość ku Niemu jest z poznania Go. Im Go więcej poznaję, tym  goręcej i mocniej kocham (...)"  /Dz 231/

O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O, jak bardzo musisz kochać tego człowieka"  /Dz 1749/

2. Na medytację:

List od Boga:

http://www.stilsucht.de/images/09-2012/field-day-envelope-chest-1.jpg

Moje dziecko!
Może mnie nie znasz ale ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,1)
Wiem, kiedy siadasz i kiedy wstajesz (Ps 139,2)
Znam Twoje ścieżki (Ps 139,3)
Nawet Twoje włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10,29-31)
Zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1,27)
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17,28)
Jesteś z mojego rodu (Dz 17,28)
Znałem Cię zanim jeszcze się począłeś (Jr 1,4-5)
Wybrałem Cię, gdy zaplanowałem stworzenie świata (Ef 1,11-12)
Nie jesteś pomyłką, gdyż Twoje dni zostały zapisane w mojej księdze (Ps 139,15-16)
Wyznaczyłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce, gdzie będziesz mieszkał (Dz 17,26)
Cudownie Cię stworzyłem (Ps 139,14)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Ps 139,13)
Byłem Twoją podporą od dnia narodzin, pomocą Twoją już od czasu, gdy zostałeś poczęty w łonie matki (Ps 71,6)
Niestety mój obraz był przedstawiany Ci niewłaściwie przez tych, którzy mnie nie znają (J 8,41-44)
Pragnę wylać na Ciebie swoja miłość (1 J 3,1)
Jesteś moim ukochanym dzieckiem, a Ja Twoim ojcem (1 J 3,1)
Oferuję Ci więcej niż mógł Ci dać Twój ziemski ojciec (Mt 7,11),
ponieważ jestem doskonałym Ojcem (Mt 5,48)
Każdy dar jaki otrzymujesz pochodzi ode Mnie (Jk1,17)
Dbam o Ciebie i znam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33)
Moje plany dotyczące Twojej przyszłości zawsze wypełnione są nadzieją (Jr 29,11)
Umiłowałem Cię miłością wieczną (Jr 31,3)
Wciąż myślę o Tobie, a myśli mych jest tak dużo jak ziarna piasku nad brzegiem morza (Ps 139,17-18)
Cieszę się Tobą (So 3,17)
Nigdy nie przestanę Ci dobrze czynić (Jr 32,40)
Jesteś moim drogocennym dzieckiem (Wj 19,5)
Chcę Ci pokazać rzeczy wielkie i dziwne (Jr 33,3)
Jeśli mnie będziesz szukać z całego serca, znajdziesz mnie - to pewne! (Pwt 4,29)
Rozkoszuj się mną i przychodź do Mnie, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Ps 37,4)
Mogę uczynić dla Ciebie więcej niż sobie wyobrażasz (Ef 3,20)
Jestem także Ojcem, który pociesza Cię we wszystkich Twoich kłopotach (2 Kor 1,3-4)
Kiedy Twoje serce jest złamane, Ja jestem przy tobie (Ps 34,18)
Tak, jak pasterz niesie owcę, tak ja nosze Cię blisko mojego serca (Iz 40,11)
Pewnego dnie otrę wszelką łzę z Twoich oczu (Ap 21,3-4)
I zabiorę ból, jakiego doznałeś tu na ziemi (Ap 21,3-4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię tak mocno, jak kocham mego Syna Jezusa (J 17,23)
Dałem Jezusa na świat, abyś zobaczył jak bardzo mi na Tobie zależy (J 17,26)
Jezus jest odbiciem tego, jaki Ja jestem (Hebr1,3)
Przyszedł pokazać jak bardzo jestem za Tobą, a nie przeciwko Tobie (Rz 8,13)
Śmierć mojego Syna Jezusa była największym dowodem mojej bezgranicznej miłości do Ciebie (J 4,10)
Oddałem wszystko, co kocham, po to, aby zyskać Twoją miłość (Rz 8,32-38)
Już nic nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rz 8,38-39)
Wróć do mnie, a Ja wydam w niebie z tej okazji największe przyjęcie (Łk 15,7)
Zawsze byłem Twoim Ojcem i zawsze nim będę (Ef 3,14-15)
Pytam Cię czy chcesz być moim dzieckiem? (J 1,12-13)
Odpowiedz na moją miłość, czekam na Ciebie ... (Łk 15,11-32)

                                                               Kocham Cię!

                                                          Twój Tato - Bóg wszechmogący

 

 

* Czy wierzę, że Bóg mnie... kocha? - Że kocha mnie od zawsze, bezinteresownie, całym sobą? Wierzę, że jestem cenny/a w Jego oczach?

3.  Adoracja - modlitwa o doświadczenie Bożej miłości.

4. Koronka do Bożego miłosierdzia.

5. Cytaty - każdy uczestnik spotkania losuje na jego końcu jeden z wersetów biblijnych, który może zabrać do domu /załącznik/.

 

 

* załącznik - cytaty do wydrukowania:

J11,25-26  «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. 


 

J12,26  A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.


 

 

J13,34-35

  Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali»..  

 


 

J14,1-3  Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. 


 

J14,21 Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». 


 

J14,23 Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. 


 

J14,27-28   Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!  Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie . 


 

J15,4  Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie

 


 

J15,5  Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 


 

J15,7-9  Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!  


 

J15,9-10 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. 


 

J15,10-11 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.  To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 


 

J15,12-13 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich 


 

J15,13-15 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.  Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.  Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.  


 

J15,16-17 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.  To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. 


 

J15,26-27 W owym dniu będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga. 


 

J17,23-24  Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 


 

J17,25-26 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.  Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». 


 

J3,16-17 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał9 swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. 


 

J6,35«Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie 


 

J6,54-56 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 


 

J8,12 «Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia». 


 

J10,27-30 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 


 

Ps37,4-6 Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe. 


 

Ps37,23-24 Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.A choćby upadł, to nie będzie leżał,bo rękę jego Pan podtrzymuje.


 

Ps41,2-3Szczęśliwy ten kto myśli o biednym /i o nędzarzu/,w dniu nieszczęścia Pan go ocali.Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu,uczyni szczęśliwym na ziemi.. 


 

Ps55,23  Zrzuć swą troskę na Pana,a On cię podtrzyma;nie dopuści nigdy,by miał się zachwiać sprawiedliwy. 


 

Ps4,7-9  Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza! Wlałeś w moje serce więcej radości niż w czasie obfitego plonu pszenicy i młodego wina. Gdy się położę, zasypiam spokojnie, bo Ty sam jeden, Panie, pozwalasz mi mieszkać bezpiecznie. 


 

Ps10,17-18  Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha,

aby strzec praw sieroty i uciśnionego i aby człowiek [powstały] z ziemi nie siał już postrachu.

 


 

Ps11,7 Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze 


 

Ps12,6-7  Wobec utrapienia biednych i jęku ubogich - mówi Pan «Teraz powstanę i dam zbawienie temu, który go pożąda». Słowa Pańskie to słowa szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi, siedmiokroć czyszczone. 


 

Ps13,6   Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. 


 

Ps18,17-18 On wyciąga [rękę] z wysoka i chwyta mnie, wydobywa mnie z toni ogromnej; Wyrywa mnie od przemożnego nieprzyjaciela 


 

Ps18,19-20 Pan jest moją obroną, wyprowadza mnie na miejsce przestronne; ocala, bo mnie miłuje. 


 

Ps18,31 Bóg - Jego droga jest nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane; On tarczą dla wszystkich, którzy doń się chronią. 


 

Ps18,33 Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę, 


 

Ps18,36  Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia, i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. 


 

Ps23,1-2  Pan jest moim pasterzem nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: 


 

Ps23,4 Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza. 


 

Ps23,6  Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. 


 

Ps27,9-10 Ty jesteś moją pomocą, więc mnie nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie, Boże, moje Zbawienie! Choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie.


 

 

Ps30,12-13  Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; wór mi rozwiązałeś, opasałeś mnie radością, by moje serce nie milknąc psalm Tobie śpiewało. Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki.


 

 

Ps30,3-4Panie, mój Boże, do Ciebie wołałem, a Tyś mnie uzdrowił. Panie, dobyłeś mnie z Szeolu, przywróciłeś mnie do życia spośród schodzących do grobu. 


 

Ps31,4-5 Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie! Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką. 


 

Ps31,7-8 Ja natomiast pokładam ufność w Panu. Weselę się i cieszę z Twojej łaski, boś wejrzał na moją nędzę, uznałeś udręki mej duszy


 

 

Ps31,20-21  Jakże jest wielka, o Panie, Twoja dobroć, którą zachowujesz dla tych, co się boją Ciebie, i okazujesz tym, co w Tobie szukają ucieczki na oczach synów ludzkich. Ukrywasz ich pod osłoną Twojej obecności od spisku mężów, a w swoim namiocie ich kryjesz przed sporem języków. 


 

Ps34,5-6  Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. 


 

Ps34,7-8  Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał, i wybawił ze wszystkich ucisków. Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. 


 

Ps34,9  Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 


 

Ps34,19-20 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. 


 

Ps34,20-21 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego; lecz ze wszystkich Pan go wybawia. Strzeże On wszystkich jego kości: ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. 


 

Ps36,6-7  Łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. Twoja sprawiedliwość - jak najwyższe góry; Twoje wyroki - jak Wielka Otchłań: niesiesz, Panie, ocalenie ludziom i zwierzętom. 


 

Ps36,8-10  Jak cenna jest Twoja łaska, synowie ludzcy przychodzą do Ciebie, chronią się w cieniu Twych skrzydeł: sycą się tłuszczem Twojego domu, poisz ich potokiem Twoich rozkoszy. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twej światłości oglądamy światłość. 


 

Ps68,6-7  Ojcem dla sierot i dla wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg przygotowuje dom dla opuszczonych, a jeńców prowadzi ku pomyślności; 


 

Ps68,10-11  Zesłałeś, Boże, obfity deszcz, swe wyczerpane dziedzictwo Ty orzeźwiłeś. Twoja rodzina, Boże, w nim zamieszkała; pokrzepiłeś w swej dobroci biednego. 


 

Ps68,20-21 Pan niech będzie przez wszystkie dni błogosławiony: ciężary nasze dźwiga Bóg, zbawienie nasze. Bóg nasz jest Bogiem, który wyzwala, i Pan Bóg daje ujść przed śmiercią.  


 

Ps69,17  Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia! 


 

Ps69,33-34  Patrzcie i bądźcie radośni, ubodzy, niech ożyje wasze serce, którzy szukacie Boga. Bo Pan wysłuchuje biednych 


 

Ps70,5   Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią: «Bóg jest wielki!» ci, którzy pragną Twojej pomocy. 


 

Ps71,5-6  Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! Ty byłeś moją podporą od narodzin; od łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem. 


 

Ps71,6-7  Ty byłeś moją podporą od narodzin; od łona matki moim opiekunem. Ciebie zawsze wysławiałem. Jak gdyby cudem stałem się dla wielu, Ty bowiem byłeś potężnym mym wspomożycielem. 


 

Ps72,4-5  Otoczy opieką uciśnionych z ludu, ratować będzie dzieci ubogich, a zetrze ciemiężyciela. I będzie trwał długo jak słońce, jak księżyc przez wszystkie pokolenia. 


 

Ps73,23-24 Lecz ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę; prowadzisz mnie według swojej rady i przyjmujesz mię na koniec do chwały. Ps78,12-16Uczynił cuda przed ich ojcami w ziemi egipskiej... Rozdzielił morze, a ich przeprowadził i wody ustawił jak groblę. Przez dzień ich prowadził obłokiem, a przez całą noc blaskiem ognia. Rozłupał skały w pustyni i jak wielką otchłanią obficie ich napoił. Wydobył ze skały strumienie, i wylał wodę jak rzekę. 


 

Ps78,37-38  Ich serce nie trwało przy Nim, w przymierzu z Nim nie byli stali. On jednak litując się odpuszczał winę 


 

Ps85,11-13  Łaskawość i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc. 


 

Ps85,13-14  Pan sam obdarzy szczęściem a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość pójdzie przed Nim, po śladach Jego kroków – zbawienie. 


 

Ps86,3-5  Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i pełen przebaczenia, pełen łaskawości dla wszystkich, którzy Cię wzywają. 


 

  Ps86,12-13  Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie i życie moje wyrwałeś z głębin Szeolu. 


 

Ps86,15 Ty, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nieskorym do gniewu, bardzo łagodnym i wiernym. 


 

Ps103,8  Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. 


 

Ps145,8  Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. 


 

Ps145,9   Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. 


 

Ps145,13-14  Pan jest wierny we wszystkich swych słowach i we wszystkich swoich dziełach święty Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.


 

 

Ps145,17-18  Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają 


 

Ps145,19-20 Spełnia wolę tych, którzy się Go boją, usłyszy ich wołanie i przyjdzie im z pomocą. Pan strzeże wszystkich, którzy Go miłują 


 

 Wj34,6-7 «Jahwe, Jahwe, Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swą łaskę w tysiączne pokolenia, przebaczający niegodziwość, niewierność, grzech 


 

Ps89,2-3  Na wieki będę opiewał łaski Pana, moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia, albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska», utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach. 


 

Ps89,15-16Podstawą Twego tronu sprawiedliwość i prawo; przed Tobą kroczą łaska i wierność Szczęśliwy lud, co umie się radować: chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. 


 

Ps89,25-27  Z nim moja wierność i łaska; w moim imieniu moc jego się wzniesie. I rękę jego wyciągnę na morze, a prawicę jego na rzeki.  On będzie wołał do Mnie: "Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i Skałą mojego ocalenia". 


 

Ps91,1-3  Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam». Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. 


 

Ps91,3-4  Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza.


 

 

Ps91,9-10   Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu,Ps91,14-15Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. 


 

Ps91,15-16  Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. 


 

Ps97,10-12 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię! 


 

Ps100,5  Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. 


 

Ps106,1 Alleluja. Chwalcie Pana, bo dobry, bo na wieki Jego łaskawość.


 

 

Ps107,8-9 Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich, bo nasycił tego, który jest zgłodniały, i łaknącego napełnił dobrami. 


 

Ps107,14-15  I wyprowadził ich z ciemności i mroku, a ich kajdany pokruszył. Niech dzięki czynią Panu za Jego łaskawość, za Jego cuda dla synów ludzkich 


 

Ps118,5-6 Zawołałem z ucisku do Pana, Pan mnie wysłuchał i wywiódł na wolność. Pan jest ze mną, nie lękam się: cóż mi może zrobić człowiek? 


 

Jr33,11   Głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i oblubienicy, głos tych, co mówią, składając ofiary dziękczynne w domu Pańskim: "Wychwalajmy Pana Zastępów, bo dobry jest Pan, bo na wieki Jego łaskawość" Odmienię bowiem los tego kraju 


 

1Kor1,9 Wierny jest Bóg, który powołał nas do wspólnoty z Synem swoim Jezusem Chrystusem, Panem naszym. 


 

Ef1,4-5  Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli 


 

Ef2,4-5 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. 


 

Ef2,8-9 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:  nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. 


 

Ps116,5-6 Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię wybawił. 


 

Ps118,14-15 Pan, moja moc i pieśń, stał się moim Zbawcą. Okrzyki radości i wybawienia w namiotach ludzi sprawiedliwych: Prawica Pańska moc okazuje 


 

Ps119,65-66 Wyświadczyłeś dobro swojemu słudze zgodnie z Twoim słowem, Panie! Naucz mię zrozumienia i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom. 


 

Ps119,114

Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie.

 

II. Temat spotkania:  "POWOŁANI DO SZCZĘŚCIA"

1. Modlitwa, pieśń.

2. Medytacja biblijna:

/Po modlitwie do Ducha  Świętego każdy z uczestników medytuje tekst biblijny przez ok.15-20 min. /

Bogaty młodzieniec - Mt 19, 16-22

A oto zbliżył się do Niego pewien człowiek i zapytał: «Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne?»  Odpowiedział mu: «Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania». Zapytał Go: «Które?» Jezus odpowiedział: «Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie,  czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!» Odrzekł Mu młodzieniec: «Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje?»  Jezus mu odpowiedział: «Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!»  Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości." 

Punkty do medytacji:

* Człowiek poszukujący odpowiedzi na swe pytania zbliża się do Jezusa. Ma odwagę podejść bliżej. Czy chcesz znaleźć się bliżej Jezusa? Masz odwagę zapytać Go o to, co dla Ciebie dzisiaj ważne? O czym pragniesz z Nim porozmawiać?

* Młodzieniec pyta Jezusa o życie wieczne, o szczęście. Powołaniem młodzieńca, jak i każdego z nas, jest szczęście wieczne, pełnia radości.

A co dla mnie jest szczęściem? Co jest mym skarbem? Czego szukam?

* Jezus pragnie Twego szczęścia bardziej niż Ty. Pragnie, byś je odkrył, odnalazł. Pragnie odkrywać je razem z Tobą. A Ty? Czy zaprosisz Go w to poszukiwanie? Czy pragniesz szczerze Go posłuchać i dać Jego słowom miejsce w sobie?

Młodzieniec, choć pyta Jezusa o życie wieczne, tak naprawdę nie chce otworzyć się na Jego słowo. Boi się zaufać słowu Jezusa. Nie ryzykuje pójścia za nim... A jak jest u mnie? Czy mam odwagę słuchać tego, co mówi do mnie Bóg przez Pismo Święte, innych ludzi, wydarzenia? Czy idę za tym słowem?

* Młodzieniec nie wierzy słowu Jezusa. Odchodzi... lecz nie za Jego słowem. Odchodzi zasmucony. Być może potrzebuje Jezusa tylko po to, by publicznie przypieczętował i proklamował jego "świętość". Nie otwiera się na prawdę o sobie. Ma swój " patent" na "doskonałość". Mówi, że przestrzega wszystkich przykazań dotyczących miłości bliźniego (na które wskazuje mu Jezus), ale nie jest w stanie z miłości do ubogich bliźnich oddać swego bogactwa. Nie spełnia więc ani przykazań Dekalogu dotyczących miłowania bliźniego (przykazania IV - X), ani tych dotyczących miłości i prymatu Boga (I-III). Jego bogiem jest "bogactwo", jego własne schematy, wygoda . Odchodzi, ponieważ ma "wiele posiadłości".

Co stanowi moje "bogactwo", moje zabezpieczenie? Z czego najtrudniej mi zrezygnować? Co nie pozwala mi kroczyć za Jezusem?

Porozmawiam o tym z Jezusem.... Zaproszę Go w mój brak wiary, lęk, niepewność.  W szczerej modlitwie oddam Mu siebie i całe swoje życie. Słowami "Jezu, ufam Tobie" poproszę o odwagę kroczenia za Jego słowem.

 

3. Do dyskusji /o szczęściu/: Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych - "Youcat" - punkty: 3, 280-285

 

4. Cytaty z "Dzienniczka" św. s. Faustyny:

"Jest moim największym pragnieniem, by dusze Ciebie poznały - żeś Ty jest ich szczęściem wiekuistym..." /Dz 305/

"Wtem był czas przyjęcia Komunii świętej, znikł Jezus, a widziałam wielką jasność. - Wtem usłyszałam te słowa: Udzielamy ci swego błogosławieństwa. I w tej chwili z onej jasności wyszedł promień jasny i przeszył mi serce. Dziwny ogień zapalił się w duszy mojej, myślałam, że skonam z radości i szczęścia; czułam oderwanie ducha od ciała, czułam zupełne pogrążenie się w Bogu, czułam, że jestem porwana przez Wszechmocnego, jak jeden pyłek w przestworza nieznane. Drżąc w objęciach Stwórcy ze szczęścia, czułam, że sam podtrzymywał mnie, bym mogła znieść wielkość szczęścia i patrzeć na majestat Jego. Wiem teraz, że gdyby mnie (183) wpierw sam nie wzmocnił łaską, to by nie zniosła dusza moja tego szczęścia i w jednym momencie nastąpiłaby śmierć." /Dz 439/

Do przemyślenia:

Czy wierzę, że Bóg pragnie mojego szczęścia, że powołał mnie do bycia szczęśliwym/ą? Wierzę, że w Nim jest moje szczęście, że On jest moim szczęściem? Bóg stworzył mnie z miłości i do miłości. On, który jest pełnią szczęścia, pragnie dzielić się ze mną swoim szczęściem. Czy pragnę tego szczęścia? Pragnę być z Nim szczęśliwym/ą? Pozwolę Mu, by dzielił ze mną także moje szczęście?

5. Koronka do Bożego Miłosierdzia.

6. Modlitwa na zakończenie:

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas z nicości do bytu - ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela - ufam Tobie!

Miłosierdzie Boże, z którego tryska wszelkie życie i szczęście - ufam Tobie!

 

 

aktualizowano: 2018-01-10

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego

Boh. Warszawy 77, 74-300 Myślibórz,
tel. +48.957473450
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Wsparcie sanktuarium

BNP Paribas

Nowy numer konta bankowego

98 1600 1462 1817 7333 6000 0022

Koła koronkowe

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.