Poniedziałek XXV tygodnia okresu zwykłego | Wspomnienie obowiązkowe Św. Pio z Pietrelciny
Jezus porywa serce moje w sam żar miłości... w czasie wieczornej adoracji. »
miłosierdzie snakturarium św Faustyna

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu 25 kwietnia 2019 wyświetleń: 271

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM JEZUUFATOBIE.PL -REGULAMIN-


 

Jego akceptacja jest warunkiem korzystania z produktów oferowanych przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl działający pod adresem https://www.jezuufamtobie.pl

Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl jest platformą prowadzoną przez:


Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego 
 Boh. Warszawy 77, NIP: 5971646463, 74-300 Myślibórz               

tel.: +48 957473450
e-mail: sanktuarium@jezuufamtobie.pl

SŁOWNICZEK:
 

Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl – sklep działający pod adresem https://www.jezuufamtobie.pl , sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl, znajdujący się przy ul Boh. Warszawy 77 w Myśliborzu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Dostawca – firmy dostarczające towar. W przypadku Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl są to: Poczta Polska S.A., firma kurierska DPD oraz firma kurierska DHL.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl kompletuje zamówienie i przekazuje zamówione produkty do wysyłki na adres wskazany przez Klienta.

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl. W bazie przechowywane są również dane Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl służące wyłącznie do realizacji składanych przez nich zamówień.

Koszyk – element Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – podmiot zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego, płatnością przy odbiorze zamówienia lub płatności kartą kredytową.


 

§ 1.

Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl, niezbędne jest posiadanie adresu e-mailowego i założenie konta oraz spełnienie warunków świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa poniżej.
  1. Składanie zamówień przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
   2.  Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
   3. Google Chrome w wersji 42.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
   4. Rozdzielczości ekranu dla strony https//:www.jezuufamtobie.pl co najmniej 1024 x 768 pikseli..
  2. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl przez Klienta, koniecznych do:
   1. utrzymania sesji Klienta,
   2. dostosowania Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl do potrzeb Klientów,
   3. tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl.

Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.jezuufamtobie.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji ,,DO KOSZYKA” , a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności za zamówienie.

Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym jezuufamtobie.pl.

W zamówieniu (w Koszyku), Klient wskazuje:

 1. zamawiany towar;
 2. adres, pod który ma być dostarczony towar oraz adres widniejący na fakturze (mogą to być dwa różne adresy);
 3. sposób dostawy, jeśli Klient ponosi koszty wysyłki;
 4. sposób płatności.

Zamówiony towar może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:

 1. na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu,
 2. inny ustalony z pracownikiem Sklepu internetowego jezuufamtobie.pl.
 3. w dacie wysyłki towaru na zasadach opisanych w lit. A i B sprzedawca wystawia fakturę i w tym momencie następuje wydanie towaru, a na klienta przechodzi prawo rozporządzania towarem, zgodnie z art. 544§1 K.C.

Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w §1 pkt 5 może być czasowo blokowana z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez Dostawcę.

Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niepełnego adresu dostawy.

Dostawy towaru są realizowane przeważnie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, lub w innych uzgodnionych przez Klienta z Dostawcą, na podstawie danych (numer listu przewozowego) przesłanych e-mailem lub umieszczonych przy zrealizowanym zamówieniu w historii zamówień.

Jeśli w Magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, a nowa dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl wyśle do Klienta wiadomość na adres e-mailowy podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

W przypadku, gdy Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl uzna, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzje o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową lub telefonicznie. 

Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi koszty dostarczenia tylko pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z  zamówienia powstałego w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego ponosi Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl.

Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl zwróci Klientowi należność za towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

Warunki realizacji zamówienia produktu wirtualnego:

 1.  Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej https://www.jezuufamtobie. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „ DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wybiera sposób płatności za zamówienie.
 2. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Produktu wirtualnego.
 3. Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl uniemożliwia złożenie zamówienia, w którym jednocześnie będzie się znajdował produkt wirtualny oraz produkt z innej kategorii.
 4. Klient może dokonać zapłaty za zamówienie zawierające Produkty Wirtualne w następujący sposób:
  1. przelewem na konto bankowe,
  2. płatnością przy odbiorze wysyłki z zamówieniem. 
 5. Sklep internetowy jezuufamtobie.pl potwierdzi rejestracje zamówienia wysyłając na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.


§ 2.

Ceny towarów

 1.  Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie https://www.jezuufamtobie.pl  oferuje towary znajdujące się w bazie Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl, za pośrednictwem Internetu.
 2.  Ceny na stronie Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie https://www.jezuufamtobie.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na dotychczasowych zasadach.

Ceny towarów obowiązujące w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: https://www.jezuufamtobie.pl.
 

                                                                                   § 3.

 

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu „weryfikacji złożonego zamówienia” przez pracownika Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl.
 2. Zmian można dokonać również kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sanktuarium@jezuufamtobie.pl lub kontaktując się telefonicznie ze sklepem.
 3. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane tak długo, jak posiada ono status „w trakcie realizacji”. Jeżeli paczka została już wysłana, klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650).
 4. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, Dostawcy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, lub w innej formie uzgodnionej z pracownikiem Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl.


§ 4.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  1.  gotówką – w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem  Dostawcy. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl;
  2. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.

Zapłaty za towar, który ma być dostarczony poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności od Podmiotu realizującego płatność.

W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.

Wpłaty należy kierować na konto Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl. 
PKO BP Myślibórz: 23 1020 1954 0000 7102 0056 2538

Podając w treści numer zamówienia.


§ 5.

Czas realizacji zamówień

 1. Czas wysyłki zamówienia przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych, jeżeli towar znajduje się w Magazynie od momentu uregulowania płatności za zamówienie bądź od momentu ustalenia z klientem o płatności zamówienia przy odbiorze.
 2. Zamówiony towar na terenie Polski może być dostarczony za pośrednictwem Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.
 3. Zamówiony towar poza terytorium Polski jest dostarczany pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres dostawy.


§ 6.

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

 1. Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji na adres: 
  Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego 
   Boh. Warszawy 77

74-300 Myślibórz 

 1. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 7.

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot towaru

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane, kontaktując się ze Sklepem.
 2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem zakupu prasy oraz rozpakowania z fabrycznego opakowania nagrań audio, wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych.
 3. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Towar powinien być odesłany lub przekazany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Poniższy termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.        

 

Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy, według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

Odstąpienie od umowy, rezygnacja z zamówienia przy produktach wirtualnych:

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia:
  1. gdy zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
  2. do momentu pobrania Produktu Wirtualnego przez Klienta ze Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z zamówienia i opłacenia go przez Klienta, Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl dokona zwrotu wpłaconych środków na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 3. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po pobraniu przez Klienta Produktu Wirtualnego.


§ 8.
Zasady korzystania z Produktów Wirtualnych

 1. Zakupione i opłacone Produkty Wirtualne będą dostępne dla Klienta po zalogowaniu się do Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl.
 2. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl. Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przy ich pomocy przez osoby trzecie.
 3. Wszystkie Produkty Wirtualne oferowane przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, 1089 z 2018 r. poz. 650) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 4. Klient ma prawo korzystać z Produktów Wirtualnych tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient nie może udostępniać  Produktów Wirtualnych innym osobom.
 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Klient nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Produktów Wirtualnych w całości lub we fragmencie;
  2. modyfikowania Produktów Wirtualnych;
  3. komercyjnego wykorzystywania Produktów Wirtualnych.

Klient jest zobowiązany do zadbania o to, by żadne osoby nieuprawnione nie korzystały z Produktów Wirtualnych w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

W przypadku wykrycia przypadku wykorzystania Produktów Wirtualnych niezgodnie z prawem Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl może kierować roszczenia z tego tytułu względem Klienta.

Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak dostarczenia maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl.

§ 9.

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl takich jak: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy, Ulica, Kod Pocztowy, Miejscowość, adres e-mail, telefon. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego, ul. Boh. Warszawy 77 w Myśliborzu i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia.
 3. Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych:
  1. Infromacji o okresie przetwarzania jej danych,
  2. dostępu do danych - ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
  3. przeniesienia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
  4. wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator Danych Osobowych (ADO) nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej statusu, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl nie oznacza jego dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl.
 5. Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 6. Ceny podane w Sklepie Internetowym jezuufamtobie.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. r. poz.683, 2361 z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219, 650).
 8. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.
 10. Sklep Internetowy jezuufamtobie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu Internetowego jezuufamtobie.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

 

 

ost. aktualizacja: 2019-04-25

Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego

Boh. Warszawy 77, 74-300 Myślibórz,
tel. +48.957473450
2019 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Wsparcie sanktuarium

PKO BP Myslibórz: 23 1020 1954 0000 7102 0056 2538

Wpłaty z zagranicy:
PKO BP Myślibórz 23 1020 1954 0000 7102 0056 2538
SWIFT: BPKO PL PW IBAN: 73 10201954 12024017013

Koła koronkowe

projektowanie, design, stron www szczecin, design,branding, projektowanie logo, aplikacje mobilne

Ta strona używa plików cookies (tzw. ciasteczek), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.